بازگشت زوار اربعین به کشور از طریق مرز مهران

ایلام - بازگشت زوار اربعین از مرز مهران به داخل کشور به اوج خود رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت زوار از مرز مهران به طور روان و آرام در انجام است، اتوبوس های زیادی در مرز در حال جابجایی زوار از پایانه مرزی مهران قرار دارند.

;