گفتگو با سرباز وظیفه‌ای که از اربعین جا ماند

این‌بار در رادیومهر به سراغ سرباز وظیفه‌ای رفتیم که امسال از پیاده‌روی اربعین حسینی جا مانده است.