فرافکنی آمریکا در مورد پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران

نمانیده ویژه آمریکا در امور ایران با انتشار پیامی و ذکر ادعاهای ثابت نشده در خصوص تهران، نسبت به رو به پایان بودن تحریم های تسلیحاتی ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «برایان هوک» نمانیده یژه آمریکا در امور ایران، در این پیام که در توئیتر وزارت خارجه آمریکا منتشر شده می گوید که با توجه به آنکه یک سال دیگر تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به پایان می رسد، از جهانیان می خواهد تا علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. 

وی در ادعاهای خود هشدار می دهد که با پایان تحریم تسلیحاتی ایران، مسابقه تسلیحاتی جدیدی در منطقه خاورمیانه آغاز می شود. 

وی در این پیام قصد دارد که سایر کشورهای جهان را با سیاست های مورد نظر آمریکا علیه ایران همراه سازد. 

;