سنگ مزار شهید قاسم سلیمانی (عکس)

عصر ایران - سردار شهید قاسم سلیمانی، اینجا آرمیده است؛ کنار همرزمان شهیدش در گلزار شهدای کرمان و جایی که خود وصیت کرده بود. او وصیت کرده است که روی سنگ مزارش، به جای عناوین عنوان دار، بنویسند "سرباز قاسم سلیمانی". 
این سنگ موقتی است و تا چند روز آینده، وصیت او روی سنگ مزارش اجرا خواهد شد.

سنگ مزار شهید قاسم سلیمانی

بیشتر بخوانید:

*دستخط شهید سردار سلیمانی: قبر من ساده باشد، بر آن کلمه «سرباز» قاسم سلیمانی بنویسید

*بنیاد شهید استان کرمان: طبق وصیت‌نامه، سنگ مزار سردار سلیمانی را آماده خواهیم کرد


تکمیلی: سنگ مزار شهید سلیمانی طراحی و نصب شد

سنگ مزار شهید قاسم سلیمانی (عکس)

واکنش وزیر ارشاد:باز هم اجتهاد شد

به گزارش عصر ایران، در پی انتشار تصویری از سنگ قبر سردار شهید سلیمانی با عنوان "سرباز ولایت" وزیر فرهنگ با اشاره به وصیت سردار شهید که خواسته بود بر سنگ قبرش نوشته شود "سرباز قاسم سلیمانی" با انتشار توئیتی از این اقدام انتقاد کرد و نوشت:

سردار سلیمانی شهید نوشته بود: قبر من ساده باشد. بر روی آن بنویسید: سرباز قاسم سلیمانی.
باز هم اجتهاد شد. فکر کردند باید انشا نگاری کنند.

بگذاریم آیندگان بدانند که چرا او را چونان بدرقه کردند.

او سربازی را به سرداری نفروخت.

وزیر فرهنگ در توییتی از عنوان حک شده بر سنگ قبر سردار سلیمانی انتقاد کرد.

توئیت وزیر فرهنگ در انتقاد از سنگ قبر سردار  سلیمانی

 ;