اجاره‌بها در پاییز چقدر گران شد؟

بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری ایران طی پاییز امسال در مقایسه با پاییز ۹۷ بالغ بر ۲۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس آمار مرکز آمار ایران در پاییز امسال شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۶۲.۸ رسید که نسبت به فصل قبل (۱۵۱.۹)، ۷.۲ درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ۱۳.۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱.۷ درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۱.۶ درصد است که نسبت به فصل تابستان امسال (۲۳.۱ درصد)، ۱.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۳۴.۸درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱۳.۲ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۱۱.۶واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۳.۵درصد است. اطلاع مذکور در استان لرستان (۳۲.۵ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (۹.۹درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.

همچنین متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل پاییز ۹۸ برابر با ۳۱.۲ درصد است.

 مشروح گزارش را اینجا بخوانید. 

اجاره

اجاره

223223

;